• Instrumentation engineering, KMITL.

  • 02-329-8000 ต่อ 3425

  • inseng@kmitl.ac.th

ขอบคุณอาจารย์ที่อายุครบ 60 ปีและทำงานครบ 25 ปี

rootinstrument

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิศวกรรมการวัดคุม สจล. ได้จัดงานขอบคุณคณาจารย์ที่อายุครบ 60

Ins.ต่อเนื่อง 64’s Zoom Meeting

rootinstrument

วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม Ins.ต่อเนื่อง 64’s

ไหว้ครู Instrumentation Engineering.

rootinstrument

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการวัด ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

Open House Instrumentation Engineering.

rootinstrument

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 สถาบันฯ ได้จัดงาน Open House

First meeting @Instrumentation นศ.เทียบโอน

rootinstrument

13 กรกฎาคม 2562  หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม ได้จัดให้มีกิจกรรม First Meeting  ณ

วัดคุมสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (เพื่อชีวิตเพื่อวัดคุม)

rootinstrument

ภาพพี่น้องผองเพื่อนวัดคุม-ลาดกระบัง  ร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ในงานวัดคุมสัมพันธ์ ครั้งที่ 10  วันที่ 19 มกราคม 2019