• Instrumentation engineering, KMITL.

  • 02-329-8000 ต่อ 3425

  • inseng@kmitl.ac.th

Event Details


ไหว้ครู Instrumentation Engineering.

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการวัด ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปีได้ จัดให้มีพีธีไหว้ครู ตั้งแต่เวลา 7.30-9.00 น. มี๕ราจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ประธานในพิธี รศ.ทรงชัย  วีระทวีมาศ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมคณาจารย์ทุกๆ ท่าน

Event Start : 2019/08/28 08:00

Event End : 2019/08/28 18:00

Event Location