• Instrumentation engineering, KMITL.

  • 02-329-8000 ต่อ 3425

  • inseng@kmitl.ac.th

Event Details


Instrumentation Meeting No.9

งานวัดคุมสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (Instrumentation Meeting No.9)

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2560

  • 9.30 น.   ช่วงเช้า ทำบุญที่ภาควิชาฯ
  • 13.30 น. พี่ๆ น้องๆ พบกันงานเสวนา  ที่ ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น
  • 19.00 น. พบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ณ สมาคมศิษย์เก่าฯ

ภาพบรรยากาศพีธีทำบุญ ช่วงเช้าที่ภาควิชาวัดคุมฯ

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงพบปะสังสรร ช่วงค่ำ ณ สมาคมศิษย์เก่าฯ

Event Start : 2017/11/11 00:00

Event End : 2017/11/11 00:00

Event Location